Aké je smerovanie detského klubu Zóna detí?

zonadeti.ilustr3Máme tri druhy zážitkov, skúseností, postrehov, ktoré sa týkajú výchovy. Prvé sú naše vlastné. Pamätáme si najmä výrazné momenty, niekedy možno viac tie negatívne, keď sme si povedali, že takto to robiť nebudem. Ale pamätáme si aj tých najlepších učiteľov a krásne chvíle v škôlke, v škole, v rodine.

Iný charakter majú postrehy, ktoré zažívame v dospelosti, keď pozorujeme, ako vychováva svoje deti niekto okolo nás. Ten niekto môže byť pre nás vzorom alebo naopak vieme byť veľmi kritickí – veľmi dobre vieme, ako sa to má a robili by sme to oveľa lepšie ako tí dotyční rodičia. A potom prichádza tretia fáza – výchova vlastných detí. Na rozdiel od spomienok na detstvo a od pozorovania iných nestačí pozorovať a pripravovať sa, ide sa naostro a treba konať. S pocitom veľkej zodpovednosti. S maximálnou zainteresovanosťou, no niekedy s chýbajúcim odstupom, ktorý je taký potrebný.

Mnoho sme pozorovali, čítali a učili sa, videli v rôznych filmoch, dokumentoch. Vznikla Zóna detí. Chceme, aby bola pre deti pozitívna. Chceme využiť svoje poznatky, skúsenosti a vízie. Nekopírujeme ani neaplikujeme žiaden výlučný smer, naopak inšpirujeme sa viacerými zaujímavými smermi a prístupmi (Montesorri, Waldorf, Summerhill, Nevýchova atď). Nevytvárame žiaden vlastný smer, ale máme vlastný prístup, založený na týchto zásadách:

– individuálny prístup a zohľadnenie osobitostí dieťaťa, nestresovanie pre dieťa nepríjemnými aktivitami,
– rešpekt a prístup k dieťaťu ako rovnocennej osobe, dôraz na komunikáciu a vysvetľovanie,
– poskytnutie primeranej slobody v rámci pravidiel, možnosti vyberať si aktivity, čas oddychu atď.

Čo sa týka obsahu vzdelávania, činností v klube – okrem klasických každodenných aktivít zameraných na kognitívnu oblasť, umenie, pohyb, prírodu, manuálne zručnosti atď – pozornosť chceme venovať tradíciám a hodnotám typickým pre Malacky a okolie.

Keď to zhrnieme, zásady smerovania detského klubu a vôbec celej filozofie Zóny detí sú individuálny prístup, tvorivosť a tradície.