Prečo vznikol detský klub Zóna detí

ZD-01ilustr
Často sa stretávame s tým, že ľudia v dospelosti nevedia sformulovať a zastávať vlastný názor, nevedia prevziať zodpovednosť, sú neistí, bez zdravého sebavedomia. Sme presvedčení, že korene týchto negatívnych javov siahajú do obdobia detstva. Chceme tomu predísť – to je dôvod, prečo zameriavame svoje aktivity už na deti predškolského veku.

Nie sme orientovaní na konkrétne alternatívne vzdelávacie trendy, ale naopak v rámci klubu Zóna detí využívame prvky viacerých smerov, ktorých cieľom je slobodný rozvoj detí. Staviame na pozitívach klasického vzdelávacieho systému, ale predovšetkým na pozitívnych poznatkoch a skúsenostiach detských klubov na Slovensku i v Rakúsku.

Inštitucionalizácia vedie k uniformite. Podľa štatistík deti v školách trávia väčšinu času pri činnostiach, ktoré ich nebavia a ktoré im nejdú. Naším cieľom je podporovať deti v ich obľúbených aktivitách, v realizácii talentu každého z nich. Nie je dôležité, či sa všetky venujú rovnakej činnosti, ale či z nej majú radosť. Umožňujeme im rozhodovať o tom, do akých aktivít sa zapoja a do akých nie.

Detský klub Zóna detí MalackyRovnako nenútime deti do povinného popoludňajšieho spánku. Ešte si pamätáme, ako sa nám v škôlke poobede nechcelo spať. A poznáme mnoho detí, ktoré od veku troch rokov popoludní nespávajú. Ak je však dieťa unavené a potrebuje si oddýchnuť, má na to dostatočný priestor. Nie len vo vymedzenom čase.

Vieme, že deti majú v mnohých veciach jasno. A cítia potrebu slobody rozhodovať sa, nie počúvať príkazy bez vysvetlenia. My sa pokúsime im slobodu v maximálnej miere poskytnúť. Samozrejme pri primeranej komunikácii a pri dodržiavaní “pravidiel hry”.

Máme vlastné deti. Pomáhajú nám pochopiť ich svet a učiť sa, ako sa k nim správať. Nie je nám ľahostajné, v akom prostredí a v akých podmienkach rastú. Zóna detí je aj kvôli nim a pre ne.