Záhorácke kruhy a Zóna detí

ZD-logo200x133Občianske združenie Záhorácke kruhy, ktoré prevádzkuje detský klub Zóna detí, vzniklo s hlavným cieľom pripravovať aktivity pre deti a mládež. Víziou je vytvoriť a ponúknuť rodičom a deťom alternatívu. Rozšíriť existujúce možnosti v oblasti vzdelávania a vôbec v oblasti zdravého rozvoja detí v najširšom význame. Chceme spájať ľudí do spolupracujúcej komunity a využívať pri tom lokálne zdroje. Stali sme sa súčasťou neformálnej platformy nazvanej Zóna detí.

Detský klub Zóna detí je jednou z prvých aktivít združenia. Filozofia klubu je založená na troch princípoch – tvorivosť, tradície a individuálny prístup.

Našou prvou aktivitou v roku 2015 bolo vydanie knihy Malacky v dejinách, ktorá je určená pre deti a mládež, ale aj pre širšiu verejnosť. V roku 2016 pripravujeme aj ďalšie aktivity – letné tábory a od septembra aktivity pre väčšie deti.