Category Archives: Články

Denné letné tábory

ZD-tabory2016Na leto sme pre deti pripravili týždenné tábory, ktorých cieľom je príjemne strávený čas plný zážitkov a zároveň rozvoj detí. Program je zostavený ako kombinácia tvorivých dielní, pohybových aktivít a relaxu. Celkovo je pripravených šesť táborov, tri v júli (od 4., 11. a 25.) a tri v auguste (od 1., 15. a 22.).
Read more

Prečo vznikol detský klub Zóna detí

ZD-01ilustr
Často sa stretávame s tým, že ľudia v dospelosti nevedia sformulovať a zastávať vlastný názor, nevedia prevziať zodpovednosť, sú neistí, bez zdravého sebavedomia. Sme presvedčení, že korene týchto negatívnych javov siahajú do obdobia detstva. Chceme tomu predísť – to je dôvod, prečo zameriavame svoje aktivity už na deti predškolského veku.
Read more

1 2