Letné tábory pre deti

zk-2016taborV lete sme pripravili týždenné denné tábory. Išlo o tábory určené pre deti predškolského a mladšieho školského veku, cieľom bol rozvoj detí a zmysluplné využitie voľného času.

Program táborov bol zostavený ako kombinácia spoznávania pamiatok mesta (prechádzky do zámockého parku, návšteva zámku, prechádzky ku kláštoru, synagóge, mlynu a podobne), tvorivých dielní so zameraním najmä na Malacky, pohybových aktivít a relaxu.

Tábory pripravilo občianske združenie Záhorácke kruhy v rámci platformy Zóna detí. Niektoré aktivity vrámci táborov boli realizované v rámci projektu Sprístupnenie pamiatok mladej generácii , ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

zk-2016tabor01

zk-2016tabor02

zk-2016tabor03

zk-2016tabor04