Spoznávame svoj región

Malacky. Spoznávame svoj regiónV rámci platformy Zóna detí sme v roku 2017 vydali ďalšiu publikáciu určenú školákom. Ide o pracovný zošit pre žiakov prvého stupňa základnej školy, predovšetkým na hodiny vlastivedy a regionálnej výchovy.

Za vznikom publikácie stojí tím autorov Martin Macejka, Stano Bellan, Eleonóra Handlová a Vanda Kráľovičová. Do života ju uviedli 13. februára v Galérii MCK.

“Dzeci treba pripútat k domoviňe v místném víznamje hned od malúčka. Tak sme prispjeli, lebo čím víc takí čovíček o domovje ví, tím bližší mu je,” povedal jeden z autorov Stano Bellan.

Publikácia je tematicky rozdelená do troch častí: prostredie, ľudia a pamiatky. Obsahuje úlohy pre deti či rozširujúce informácie pre učiteľov a rodičov a spestrujú ju originálne ilustrácie Vandy Kráľovičovej.

O novú publikáciu prejavili záujem všetky malacké základné školy, dokonca aj materská škola. V niektorých školách sa začali využívať už v školskom roku 2017/2018, iné si počkali na nasledujúci školský rok.

Vydanie pracovných zošitov finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Vydavateľom je občianske združenie Záhorácke kruhy, ktoré sa zameriava na prácu s deťmi a mládežou. Združenie už v minulosti vydalo niekoľko materiálov s témou vzdelávania v oblasti regionálnej histórie, vrátane knihy Malacky v dejinách.

Prezentácia publikácie “Malacky. Spoznávame svoj región” sa konala vo februári 2018 v galérii MCK v Malackách.

ZD-prez-MA-spoznavame03

Zóna detí Malacky - Záhorácke kruhy