Aktivity pre deti

Aktuálne sme pre deti pripravili pravidelné voľnočasové aktivity zamerané na spoznávanie regiónu, najmä histórie Malaciek.

Aktivity, v ktorých sa deti formou hry naučia veľa o meste a okolí, prebiehajú raz mesačne, vždy na inom mieste v Malackách. Podľa toho sa menia aj témy.

 

Hry pre deti vo veku 7-12 rokov

Začali v lete 2017 a pokračujú pod vedením pedagógov a dobrovoľníkov.

Tematicky sú zamerané na históriu (najmä pamiatky, osobnosti a významné miesta) a prírodné prostredie. Dôraz kladieme na zábavnú formu, zároveň venujeme pozornosť rozvoju logického uvažovania a trvácnosti vedomostí.

V prípade záujmu nás kontaktujte. V jednej skupine bude maximálne 15 detí.

ZD-hry2018