Prezentácia publikácie Malacky. Spoznávame svoj región

m_ZD-prez.knihyMAspoznavameNová publikácia – pracovný zošit pre mladších školákov – je uvedená do života.

 

Za vznikom publikácie stojí tím autorov Martin Macejka, Stano Bellan, Eleonóra Handlová a Vanda Kráľovičová. Do života ju uviedli 13. februára v Galérii MCK.

“Dzeci treba pripútat k domoviňe v místném víznamje hned od malúčka. Tak sme prispjeli, lebo čím víc takí čovíček o domovje ví, tím bližší mu je,” povedal jeden z autorov Stano Bellan. Školské materiály sú určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy predovšetkým na hodiny vlastivedy a regionálnej výchovy. Brožúra je tematicky rozdelená do 3 častí: prostredie, ľudia a pamiatky. Obsahuje úlohy pre deti či rozširujúce informácie pre učiteľov a rodičov a spestrujú ju originálne ilustrácie V. Kráľovičovej.

O novú publikáciu prejavili záujem všetky malacké základné školy, dokonca aj materská škola. V niektorých školách sa začali využívať už v školskom roku 2017/2018, iné si počkajú na nový školský rok.

Vydanie pracovných zošitov finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Vydavateľom je občianske združenie Záhorácke kruhy, ktoré sa zameriava na prácu s deťmi a mládežou. Združenie už v minulosti vydalo niekoľko materiálov s témou vzdelávania v oblasti regionálnej histórie, vrátane knihy Malacky v dejinách.

ZD-prez-MA-spoznavame03

Zóna detí Malacky - Záhorácke kruhy

ZD-prez-MA-spoznavame02

Zóna detí Malacky - Záhorácke kruhy

Zóna detí Malacky - Záhorácke kruhy