Zaujímavá publikácia pre malacké deti

m_ZD-prac.listyRegionálna výchova v Malackách má k dispozícii ďalšiu pomôcku. Čerstvou novinkou sú pracovné zošity pre najmenších školákov s názvom Malacky. Spoznávame svoj región.

Školské materiály sú určené pre prvákov a druhákov (prípadne ako základ aj pre starších) a použiteľné sú najmä na hodinách vlastivedy a regionálnej výchovy.

Za vznikom publikácie stojí tím autorov Martin Macejka, Stano Bellan, Eleonóra Handlová a Vanda Kráľovičová. Brožúra je tematicky rozdelená do troch častí – prostredie, ľudia a pamiatky. Obsahuje úlohy pre deti, rozširujúce informácie pre učiteľov a rodičov a príťažlivou ju robia aj originálne ilustrácie od Vandy Kráľovičovej.

Vydanie pracovných zošitov finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Vydavateľom je občianske združenie Záhorácke kruhy, ktoré je zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Združenie už v minulosti vydalo niekoľko materiálov zameraných na vzdelávanie v oblasti regionálnej histórie vrátane knihy Malacky v dejinách.

ZD-prac.zosit003

ZD-prac.zosit002

ZD-prac.zosit001