Kontakty

Ing. arch. Barbora Macejková (Záhorácke kruhy)MUDr. Zuzana Blusková, PhD. (Záhorácke kruhy)Mgr. Martin Macejka (Záhorácke kruhy)Zóna detí je platforma pre vzdelávanie a rozvoj detí a mládeže v našom regióne, ktorá tu dlho chýbala. Jej činnosti prevádzkuje občianske združenie Záhorácke kruhy.

V čele združenia stoja historik a pedagóg Mgr. Martin Macejka, detská lekárka MUDr. Zuzana Blusková, PhD. a architektka Ing. arch. Barbora Macejková.

  • Našou prvou aktivitou v roku 2015 bolo vydanie knihy Malacky v dejinách, ktorá je určená pre deti a mládež, ale aj pre širšiu verejnosť.
  • Začiatkom roka 2016 vznikol detský klub Zóna detí, zorganizovali sme detské tábory a vydali nástenný kalendár na rok 2017.
  • V roku 2017 sme začali so vzdelávaním detí hravou formou a vydali sme novú publikáciu – pracovný zošit Malacky. Spoznávame svoj región pre mladších školákov.
  • V roku 2018 pokračujeme s hrami pre deti a začali sme pracovať na pracovnom zošite pre starších školákov.
  • O ďalších plánovaných aktivitách budeme priebežne informovať na webstránke zonadeti.sk.

Občianske združenie Záhorácke kruhy
adresa: Záhorácka 90, Malacky
e-mail: zahorackekruhy@gmail.com
telefón: 0903243479 (Martin Macejka)
IČO: 42365058
IBAN: SK88 0200 0000 0034 2644 6054