Category Archives: Novinky

Denné letné tábory

ZD-tabory2016Na leto sme pre deti pripravili týždenné tábory, ktorých cieľom je príjemne strávený čas plný zážitkov a zároveň rozvoj detí. Program je zostavený ako kombinácia tvorivých dielní, pohybových aktivít a relaxu. Celkovo je pripravených šesť táborov, tri v júli (od 4., 11. a 25.) a tri v auguste (od 1., 15. a 22.).
Read more

Prečo vznikol detský klub Zóna detí

ZD-01ilustr
Často sa stretávame s tým, že ľudia v dospelosti nevedia sformulovať a zastávať vlastný názor, nevedia prevziať zodpovednosť, sú neistí, bez zdravého sebavedomia. Sme presvedčení, že korene týchto negatívnych javov siahajú do obdobia detstva. Chceme tomu predísť – to je dôvod, prečo zameriavame svoje aktivity už na deti predškolského veku.
Read more

Záhorácke kruhy a Zóna detí

ZD-logo200x133Občianske združenie Záhorácke kruhy, ktoré prevádzkuje detský klub Zóna detí, vzniklo s hlavným cieľom pripravovať aktivity pre deti a mládež. Víziou je vytvoriť a ponúknuť rodičom a deťom alternatívu. Rozšíriť existujúce možnosti v oblasti vzdelávania a vôbec v oblasti zdravého rozvoja detí v najširšom význame. Chceme spájať ľudí do spolupracujúcej komunity a využívať pri tom lokálne zdroje. Stali sme sa súčasťou neformálnej platformy nazvanej Zóna detí.
Read more