Môže byť horúčka prospešná?

ZD-horuckaNa našich stránkach sa budeme venovať aj otázke zdravia detí. Prvý článok sa venuje otázke teploty ľudského organizmu a najmä horúčke.

Napriek veľkým zmenám okolitého prostredia a rôznej fyzickej aktivite si ľudský organizmus udržiava stabilnú telesnú teplotu, bežne sa pohybuje v rozmedzí 36- 37 stupňov Celzia.

Telesnú teplotu reguluje časť mozgu, ktorá sa nazýva Hypotalamus. Tu sa nachádza termoregulačné centrum. Pôsobením niektorých podnetov (napríklad časti baktérií, vírusov, plesní, niektorých hormónov, liekov, imunitných buniek a pod.) dochádza k zmene nastavenia termoregulačného centra.

Mierne zvýšená telesná teplota je medzi 37-38 stupňov Celzia (tzv. subfebrility), nad 38 stupňov Celzia hovoríme  o horúčke (febrility). Teplota telesného jadra nad 41 stupňov Celzia sa nazýva hypertermia, pod 35 stupňov Celzia hypotermia (podchladenie).

Treba si pritom uvedomiť, že je dôležité miesto merania telesnej teploty. U malých detí väčšinou používame meranie telesnej teploty v konečníku (tzv. rektálna teplota), ktorá je zároveň najpresnejšou metódou. V klinickej praxi bežne platí, že od nameranej hodnoty v konečníku odrátame 0,5 stupňa Celzia, čo by sa približne malo zhodovať s telesnou teplotou nameranou pod pazuchou, a teda i hodnotu do 37,4 stupňa Celzia v konečníku považujem za normálnu (neplatí to však na 100%).
Zóna detí - Môže byť horúčka prospešná?Horúčka je komplexná reakcia, ktorá je pre organizmus prospešná, smeruje k zvýšeniu šance jedinca na prežitie. Má významnú úlohu v obranných procesoch. Zvyšuje niektoré imunitné reakcie, napríklad aktivitu polymorfonukleárnych leukocytov (dôležitý bojovníci pri bakteriálnych infekciách), stimuluje tvorbu protilátok, spomaľuje rast mikróbov… Ak je však zvýšená nadmerne, pôsobí už nepriaznivo, spomaľuje imunitné mechanizmy,  a najmä spôsobuje zvýšenú záťaž na srdce a obehový systém (môže byť prítomné nedostatočné prekrvenie koncových častí končatín, ktoré sú bledé a studené). Pri telesnej teplote nad 42—43  stupňa Celzia vznikajú nevratné zmeny v mozgu.

Dôležité je preto telesnú teplotu nad hranicou cca 38,5 stupňa Celzia (najmä ak prekročí hranicu 40 stupňov Celzia) znižovať. Nemusíme pritom vždy dosiahnuť pokles na normu, stačí pokles pod orientačnú hranicu škodlivosti (38,5 stupňa Celzia).

Na znižovanie horúčky používame lieky – najčastejšie s obsahom paracetamolu (Paralen) alebo ibuprofenu (Nurofen, Brufen). U detí do 12 rokov nikdy na znižovanie horúčky nepoužívame kyselinu acetylsalicylovú (Acylpyrín) pre možné veľmi závažné nežiaduce účinky! Na zníženie horúčky možno použiť aj  fyzikálne metódy – obklady a zábaly (nikdy nie pri studených končatinách pre hrozbu srdcového zlyhania), alebo vlažnú sprchu (oboje vždy len s vlažnou vodou, cca 22 stupňov Celzia, studená voda môže byť nebezpečná!).

Dôležitý je taktiež pokoj na lôžku, voľný odev, dostatočný prísun tekutín a energie  a najmä zistenie príčiny, prečo bola telesná teplota zvýšená.