Pálffyovské objekty v intraviláne mesta Malacky

ZD-palffyZóna detí nie je len pre najmenšie deti. Priebežne budeme na tejto stránke prinášať materiály, ktoré sa týkajú najmä Malaciek a Záhoria a ktoré sa dajú využiť v školách pri vyučovaní viacerých predmetov.

Pálffyovci ako zemepáni boli v minulosti vlastníkmi celého územia Plaveckého (malackého) panstva. Časť sami užívali a spravovali, časť bol v užívaní poddaných. Po zrušení poddanstva v roku 1848 sa rozsah ich majetkov obmedzil. Menil sa aj v nasledujúcom období. Najviac po roku 1918, keď ich majetky zasiahla tzv. pozemková reforma a veľkú časť zabral štát.

Budovy v zastavanej časti Malaciek (a tiež v iných obciach panstva) mali evidované a boli súčasťou tzv. fideikomisu. Podstatou bolo, aby sa rodový majetok nedelil medzi viacerých dedičov, ale zostal zachovaný ako celok. Fideikomisy boli v Československu zrušené v 20. rokoch 20. storočia.

Pálffyovské pozemky v Malackách (Zóna detí)

Vďaka fideikomisným súpisom a ďalším zachovaným materiálom vieme presne určiť budovy v meste, ktoré patrili Pálffyovcom. Zaniesli sme ich do mapy spred I. svetovej vojny červenou farbou. Pre ilustráciu rozsahu zastavanej časti sme vyznačili aj okolité časti mesta. Rádek tyrkysovou a zvyšné časti (Mjestečko, Dolní konec, Husár) zelenou. Mapa sa dá využiť v škole pri viacerých témach – napríklad kultúrne dedičstvo, územný rozvoj mesta, vplyv priemyselnej revolúcie, vzťahy šľachty a poddaných atď.

Mapu si môžete stiahnuť vo väčšom rozlíšení a voľne používať v rámci vzdelávania.

Prezentácia súvisiaca s touto témou je tiež voľne dostupná a dá sa tiež využiť na vyučovaní. Viac o téme pálffyovských budov v meste Malacky si môžete prečítať v zborníku Malacky a okolie 6 (vydalo MCK Malacky v roku 2013), kde je tiež príspevok o vývoji ulíc v meste.