Individuálny prístup

Detský klub Zóna detí MalackyJedinečnosť každého dieťaťa si zaslúži náš rešpekt…

Pre deti je pripravená pestrá ponuka aktivít v súlade s požiadavkami na materské školy. Deti chceme viesť, nie riadiť. Náš prístup im umožňuje spolurozhodovať o ich aktivitách v rámci klubu. Za dôležitú považujeme otvorenú komunikáciu, budovanie zdravého sebavedomia a zodpovednosti. Naším cieľom je pripraviť deti na rôzne životné situácie. Aby boli samostatné a zároveň vedeli byť tímovými hráčmi. Dôležitá je pre nás aj spolupráca s rodičmi, aby sme deti lepšie poznali a pochopili.

Každé dieťa je jedinečné – my chceme túto jedinečnosť podporovať a každému pomôcť uplatňovať vlastný pohľad pri spoznávaní sveta.