Rozvoj a tvorivosť

Detský klub Zóna detí Malacky

Talenty detí budeme všestranne podporovať a rozvíjať…

V našom klube vítame deti s rôznymi záujmami a talentami. Pod vedením pedagógov s využitím hier a ďalších vhodných metód chceme podporovať telesné a duševné zdravie detí. Považujeme za dôležité, aby deti čo najviac času strávili aktivitami, ktoré ch bavia a aby sa v týchto činnostiach zdokonaľovali. Chceme deti motivovať, aby mali radosť z učenia sa.

Naším cieľom je, aby z detí boli otvorení, kreatívni ľudia, ktorí sú schopní uplatniť sa v spoločnosti.