Publikácie

Zóna detí využíva výsledky výskumu regionálnej histórie a publikuje knihy a iné materiály pre deti a mládež.

Občianske združenie Záhorácke kruhy vydalo v roku 2015 knihu Malacky v dejinách. Deti sa budú môcť cez príbehy z knihy zoznámiť s identitou Malaciek. Kniha obsahuje základné fakty a súvislosti o jednotlivých dejinných obdobiach až po súčasnosť. Je vhodná aj pre školy ako pomocná literatúra na hodinách dejepisu alebo občianskej náuky.

V roku 2017 sme vydali pracovný zošit pre deti 1. stupňa základnej školy Malacky. Spoznávame svoj región. Učebný materiál s množstvom farebných ilustrácií od Vandy Kráľovičovej zaujímavou formou oboznamuje deti s prvkami malackej identity – od prostredia, cez ľudí až po pamiatky.

V roku 2019 sme vydali knižočku pre deti Pehavka a iné rozprávky, obsahujúcu príbehy a básničky od malackej autorky Fany Jursovej s ilustráciami Barbory Macejkovej.

Aktuálne prebieha príprava nových učebných materiálov pre deti 2. stupňa základnej školy. Nadviaže na predchádzajúce publikácie, pôjde opäť o pracovný zošit formátu A4 s množstvom úloh a farebných obrázkov. Vydanie je plánované na koniec leta 2019, s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja – z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.