Korene a tradície

Detský klub Zóna detí Malacky
Deti spoznajú svoje korene a minulosť regiónu…

Vydali sme a pripravujeme materiály, ktoré hravou formou uvedú deti do poznania minulosti. Veku detí primeranými metódami (vrátane využitia obrazových materiálov, ľudovej slovesnosti a dramatickej formy) chceme poukázať na základné prvky každodenného života v minulosti. Dôraz je kladený na Malacky a región Záhorie.

Naším cieľom je, aby deti poznali svoje korene, ktoré spoluvytvárajú identitu. Aby z nich mohli čerpať vo svojom živote.