Category Archives: Články

Záhorácke kruhy a Zóna detí

ZD-logo200x133Občianske združenie Záhorácke kruhy, ktoré prevádzkuje detský klub Zóna detí, vzniklo s hlavným cieľom pripravovať aktivity pre deti a mládež. Víziou je vytvoriť a ponúknuť rodičom a deťom alternatívu. Rozšíriť existujúce možnosti v oblasti vzdelávania a vôbec v oblasti zdravého rozvoja detí v najširšom význame. Chceme spájať ľudí do spolupracujúcej komunity a využívať pri tom lokálne zdroje. Stali sme sa súčasťou neformálnej platformy nazvanej Zóna detí.
Read more

1 2